1. Home
  2. Ouders
  3. Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert elk schooljaar in samenwerking met het schoolteam diverse activiteiten die op of buiten school plaatsvinden. Daarnaast levert de oudervereniging een financiële bijdrage aan tal van nuttige en aangename zaken.

Een overzicht:

Activiteiten, zoals:

* Vieringen en feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval

* Sportactiviteiten

* Creatieve en culturele activiteiten

* Avondvierdaagse

 

Financiële bijdragen aan (onder meer):

* Drankjes en versnaperingen bij schoolactiviteiten

* Schoolreis

* Schoolkamp (groep 8)

 

Help ons met uw ouderbijdrage.

 

Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken, vragen we van u een – vrijwillige – jaarlijkse bijdrage per kind. Betaalt u de volledige ouderbijdrage, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging en bent u stemgerechtigd tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). En dát is belangrijk, want via de oudervereniging kunt u meebeslissen over allerlei zaken in en rondom de school van uw kind(eren). Daarnaast is de oudervereniging een klankbord voor de leden van de medezeggenschapsraad en mogen we deze – gevraagd én ongevraagd – van adviezen voorzien.

 

Samenstelling en werkwijze

De oudervereniging komt minimaal eenmaal per jaar bijeen tijdens een ALV. Dit staat vermeld op de schoolkalender. Tijdens de ALV wordt – indien nodig – een bestuur gekozen dat de oudervereniging vertegenwoordigt: de ouderraad (OR). De OR heeft op zijn beurt weer een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de oudervereniging en de OR vindt u in onze statuten en ons huishoudelijk reglement

Ook staat de oudervereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 20151007.

 

Vergaderingen

De OR vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen van de OR zijn toegankelijk voor elk lid van de oudervereniging. De vergaderdata worden ruim van tevoren bekendgemaakt, zodat

u daar tijdig rekening mee kunt houden. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. Aan het begin van elk schooljaar vormt de OR een aantal werkgroepen. Samen met een aantal teamleden organiseert de OR dan een bepaalde activiteit. Per activiteit vindt eveneens een aantal vergaderingen en bijeenkomsten plaats (zowel onder als buiten schooltijd).

 

Betaling ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2016/2017 geldt een ouderbijdrage van € 17,50 per kind. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar of – indien uw kind later instroomt – na 1 januari een brief van de OR. De Oudervereniging verzoekt iedereen om een automatische incasso af te geven voor in innen van deze bijdrage of vraagt u vriendelijk uw ouderbijdrage te voldoen op rekening NL50INGB0003626047 tnv Oudervereniging Basisschool “de Hofstee”. Met uw bijdrage maakt u tal van bijzondere schoolactiviteiten mogelijk voor uw kind(eren). Een overzicht van de OR-uitgaven vindt u terug in het financieel jaaroverzicht 2015/2016, als ook het budget voor schooljaar 2016/2017

 

Samenstelling OR schooljaar 2018/2019

Bestuur: Nathalie Goossens (voorzitter), Angela de Vries (secretaris) en Patricia Raafs (penningmeester)

Overige leden: Vanessa van Est (beheerder van de kleine kas), Esther Schurink, Claudia Woestenberg, Kim Schouw, Bianca Aarts, Kim Schalk, Bianca Aarts, Melissa van Wagtendonk en Claudia Arts

 

 

Meer informatie

Heeft u tijd en zin om ons bij een activiteit te helpen? Wilt u lid worden van de OR? Of heeft u vragen over het werk van de ouderraad? Stuur dan een email naar de OR. :  oudervereniging@bshofstee.nl