1. Home
  2. Ouders
  3. Medezeggenschapsraad
  4. MR-leden

MR-leden

Lisette Vermeeren  (leerkracht groep 5)  
Op De Hofstee ben ik wellicht al een bekend gezicht voor U. Met veel plezier geef ik les aan uw kinderen. Als secretaris van de MR draag ik zorg voor notulen, agenda, jaarplan en jaarverslag. Ik ben graag op de hoogte van de “punten en de komma's” in beleid en in protocollen, afspraken en regels die ingevoerd worden, zodat we allemaal kunnen profiteren van een fijne school. Leerlingen, ouders èn team.

Lisette Vermeeren

Daniel Alonso (leerkracht groep 7)

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de organisatorische en beleidsmatige onderwerpen binnen de school. Vanaf het schooljaar 2015-2016 ben ik lid van de MR. Ik zal mijn kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten voor het team, de ouders en de kinderen. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

         Daniel Alonso

Ad Haverkamp (leerkracht groep 4)

Dit schooljaar ben ik de leerkracht van groep 4c.

Ik zit al een aantal jaren in onze MR. Graag volg ik de ontwikkelingen binnen onze school en praat daar graag over mee. Ik wil ook op deze manier mijn steentje bijdragen om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden en te vergroten.

Namens het personeel heb ik zitting in Gemeenschappelijk MR van alle SKPOEL scholen. Ik ben daar de secretaris.

 

Ad Haverkamp

Dimf van Balen (leerkracht groep 4)

Ik vind het interessant om via de MR mee te praten en beslissen over de organisatie van het onderwijs.

Ik hoop hier een positieve bijdrage aan te leveren.

 

Dimf van Balen

Miranda van Arendonk (leerkracht groep 6)

Ik geef dit jaar voor het vijfde jaar les aan groep 6 en ook ben ik op school de rekencoördinator.

Sinds een aantal jaar ben ik lid van de MR.

Ik vind het interessant om mee te denken en te beslissen over het beleid op onze school, zodat de Hofstee voor team, ouders en leerlingen een fijne school is en blijft.

 

Miranda van Arendonk

Hallo, ik ben Marjolein van Keulen, trotse moeder van 5 kinderen, sinds dit schooljaar lid van de MR.

Na al vele jaren ervaring met de Hofstee, wil ik nu graag mijn steentje bijdrage vanuit de MR.

Momenteel zit alleen Stijn op de Hofstee in groep 4, de andere kinderen zijn hier al uitgevlogen naar andere studies en andere steden.

Het onderwijs interesseert mij buitengewoon, ik ben nieuwsgierig naar het waarom van bepaalde beslissingen.

Door deel te nemen aan de MR wordt ook de stem van de ouders gehoord, zijn er vragen, spreek mij gerust aan.

Marjolein van Keulen

Hallo, ik ben Margo van den Broek. Ik ben sinds schooljaar 2016-2017 lid van de MR. Trotse moeder van 2 kinderen waarvan de oudste in groep 3a zit. 

Zelf werk ik sinds 2006 op een middelbare school als wiskundedocent. Naast lesgeven ben ik ook veel met onderwijsinnovatie en gepersonaliseerd leren bezig. Ik vind het erg belangrijk dat er naar behoeften en talenten gekeken wordt van ieder kind apart. Iets wat ik ook terugzie op De Hofstee.

De reden dat ik in de MR ben gegaan, is dat ik het belangrijk vind dat er ouders meedenken over bepaalde zaken op en rondom school en een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Margo van den Broek

Hallo ik ben Corné Mol, sinds maart 2012 lid van de MR. Zelf werk ik in het voortgezet onderwijs als docent scheikunde.  Ik heb twee dochters waarvan de jongste nog op De Hofstee zit in groep 8.

De reden dat ik bij de MR ben gegaan is om toch meer betrokken te zijn bij wat er allemaal op de hofstee gebeurt. In de hoop hierbij de ouders ook een goede zeggenschap te kunnen geven.

Dus als er vanuit de ouders vragen zijn laat het weten!

Corné Mol

Hallo, ik ben Petra van Elteren, moeder van Sander (groep 8) en Laura (groep 3). Ik ben vanaf 2013 lid van de MR en vanaf dit schooljaar herkozen waarvoor dank! De afgelopen vier jaar in de MR heb ik als leuk en zinvol ervaren, dingen in gang gezet en doelen bereikt. Het geeft een goed gevoel dat je ook als ouder iets kunt bijdragen aan het beleid van de school. Ik heb dan ook weer veel zin in dit nieuwe schooljaar. Ik voel mijzelf heel betrokken bij onze school, ben actief als hulpouder en na een tijd in de verkeerswerkgroep te hebben gezeten, ben ik nu lid van de werkgroep PinO. Wat ik zie en hoor wanneer ik op en rond school ben neem ik mee in mijn ouderstem bij de MR.Wil je iets aan mij kwijt, aarzel dan vooral niet om mij aan te spreken!

Petra van Elteren

Hallo, ik ben Hester van Berkel en sinds oktober 2016 lid van de MR De Hofstee. Ik ben moeder van Pien (KSE), Bauke (groep 8) en Saar (groep 6) en getrouwd met Tjeerd. Ben werkzaam als adviseur Vastgoed- Huisvesting- Facilitair voor het schoolbesturen KPO Roosendaal en daar lid van het  managementteam (MT) van KPO Roosendaal. Ik vind het interessant en leervol om de ouders van De Hofstee te vertegenwoordigen en zal daarvoor met een open mindset mijn MT/ bestuur/ school ervaringen en creativiteit inzetten om zo een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de goede lijn die de school al heeft ingezet.

Hester van Berkel

Hallo, ik ben Ilse van Loon, 40 jaar, getrouwd met Johan en samen hebben we drie geweldige kinderen (Suus 12, groep 8, Roef 11, groep 7 en Lynn 7, groep 3). Ik werk als trainer/coach bij ABN AMRO. Hiernaast studeer ik deeltijd aan de PABO bij Hogeschool Avans in Breda. Ik heb een enorme passie voor het onderwijs, zoveel dat ik vorig jaar besloot om me om te scholen tot leerkracht voor het basisonderwijs. Vanaf nu zal ik zitting nemen in de MR. Ik hoop met mijn deelname aan de MR ouders op een goede manier te vertegenwoordigen. Uiteraard is het belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen op het gebied van rekenen en taal. Nog belangrijker vind ik dat er een veilige en vertrouwde leeromgeving is waar kinderen zichzelf kunnen zijn en ze zich veilig genoeg voelen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ik heb er zin in!