1. Home
  2. Ouders
  3. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders.

 

De MR praat met de directie over beleidszaken. Bij het innemen van standpunten is het goed dat het management, de leerkrachten en de ouders vertegenwoordigd worden.

 

De MR heeft binnen het beleid instemmingsrecht of dient van advies te voorzien.
De directie heeft soms instemming nodig van de MR voordat een besluit genomen kan worden. Dit betreft voornamelijk zaken rondom de onderwijskundige doelstellingen. 

 

Daarnaast geeft de MR advies over bijvoorbeeld: de hoofdlijnen van de begroting, belangrijke verbouwingen van de school, de aanstelling of het ontslag van personeel, roosters, vrije dagen en vakantiedagen.

 

Onze MR komt minimaal zes keer per schooljaar bij elkaar en heeft overleg met de directie van De Hofstee.

 

De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel van De Hofstee. De leden worden door middel van verkiezingen gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De zittingsduur is drie jaar, daarna kan een MR-lid zich eventueel herkiesbaar stellen.

 

Onze MR bestaat uit 10 leden; 5 ouders en 5 leerkrachten.

Er zijn daarvan 2 leden die tevens lid zijn van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). In de GMR komen zaken aan de orde die betrekking hebben op alle scholen van SKPOEL. De GMR heeft overleg met het bestuur en de algemeen directeur van SKPOEL.

 

Ouders en/of verzorgers van de kinderen van De Hofstee kunnen via ons digitale communicatiekanaal BasisOnline meer informatie vinden over onze MR. Onze ledenlijst, het vergaderschema, de notulen, jaarverslagen en contactgegevens zijn hier in te zien.

 

Overige belangstellenden nodigen wij uit om contact op te nemen met De Hofstee voor meer informatie.