1. Home
  2. Ouders

Ouders

Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind op school. Leerlingen voelen zich beter op hun gemak als hun ouder(s)/ verzorger(s) een goed contact hebben met de school en weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten en er rekening mee houden. De schoolloopbaan van de leerling verloopt dan vaak beter en met minder problemen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders in de school actief zijn. Enerzijds omdat uw hulp bij een groot aantal activiteiten onmisbaar is, anderzijds omdat het voor u als ouder dé gelegenheid is de school in bedrijf te zien.

 

De school tracht het contact met u te bevorderen door goede informatie te geven via:

  • de ouderavonden: informatie- en rapportageavonden,
  • de inloopmiddagen,
  • de website,
  • de ouderapp BasisOnline,
  • de schoolgids,
  • de jaarkalender,

U kunt de contacten met de school intensiveren door middel van:

  • het bijwonen van openbare vergaderingen van de oudervereniging en/of de medezeggenschapsraad,
  • hulp bij festiviteiten, creatieve middag, musical, kamp, enzovoort.
  • hulp in en rond de klas (expressievakken, computergebruik, begeleiding bij de zwemles of excursies, enzovoort).

Hebt u vragen over de gang van zaken op school of wilt u met een leerkracht over uw kind praten, maak dan na schooltijd persoonlijk of via Basisonline.nl een afspraak.