1. Home
  2. Onze school
  3. Zelfstandig werken
  4. De taakkaart

De taakkaart

Ieder kind krijgt wekelijks een persoonlijke taakkaart. De taakkaart is gekoppeld aan het groepsplan. De extra hulp of uitdaging die kinderen nodig hebben staat omschreven in het groepsplan. Door middel van de taakkaart zetten wij deze extra hulp of uitdaging om in concrete activiteiten. Op de taakkaart staan basistaken en individuele taken. Basistaken zijn taken die voor alle kinderen gelijk zijn. Individuele taken zijn taken die worden aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Zo kan een kind waarvan wij vinden dat hij/ zij extra moet oefenen op bijvoorbeeld tafelsommen een extra oefenopdracht op de taakkaart krijgen. Bij het samenstellen van de taakkaart wordt bovendien rekening gehouden met het tempo van een kind.

 

Wat staat er op de taakkaart?

Op de taakkaart staat reguliere lesstof voor bijvoorbeeld taal, spelling, rekenen, aardrijkskunde, enzovoorts. De leerkracht selecteert wekelijks deze lesstof. De lesstof is bekend en behoeft weinig tot geen uitleg. Ook kan er extra stof op staan, zoals een geschiedenisproject, het maken van een webpad op de computer of het extra oefenen van het klokkijken.

 

Plannen

De taakkaart begint op maandagochtend. Ieder kind krijgt dan zijn/ haar nieuwe taakkaart en begint vanaf groep 5 met het plannen van de taken. Dit plannen gebeurt door middel van de dagkleuren. Sommige leerlingen kunnen dit al zelfstandig; anderen hebben hierbij ondersteuning van de leerkracht nodig. In iedere groep werken de leerlingen dagelijks aan zelfstandig werken. De ingeplande zelfstandig werken tijd bedraagt dagelijks 60 minuten per groep. De kinderen weten dit en houden daar rekening mee bij het plannen van het werk. Op vrijdag moet de taakkaart af zijn en ingeleverd worden.

 

De 'oude’ taakkaart wordt wekelijks mee naar huis gegeven. Hierdoor kunt u met uw kind bespreken hoe het zelfstandig werken is verlopen.

 

Nakijken

Veel werk dat op de taakkaart staat, wordt door de leerlingen zelf nagekeken. Het mag duidelijk zijn dat wij hierbij veel vragen van de zelfstandigheid van het kind. Hij/zij moet immers de discipline hebben om het gemaakte werk correct na te kijken, te verbeteren en naar de leerkracht te gaan als iets niet begrepen is. Uiteraard stimuleren en corrigeren wij onze leerlingen hierin.

 

Taakkaart niet af

Alle leerlingen krijgen een individuele taakkaart. De taken kunnen door alle leerlingen in de beschikbare tijd worden afgerond. Mocht een leerling door onvoldoende inzet zijn/haar taakkaart echter niet af krijgen, dan dient deze in eigen tijd thuis te worden afgerond. De taakkaart wordt dan op vrijdag door de leerkracht gecontroleerd.