1. Home
  2. Onze school
  3. Plusklas
  4. Wat is de doelstelling?

Wat is de doelstelling?

De doelstelling van de Plusklas is tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen van groep 5 tot en met 8 door:

  • ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
  • alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
  • de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);
  • te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).