1. Home
  2. Onze school
  3. Plusklas
  4. Wat doen de leerlingen in de plusklas?

Wat doen de leerlingen in de plusklas?

Werk- en leerstrategieën

De meeste leerlingen die in de plusklas terecht komen ervaren problemen op het gebied van werk- en leerstrategieën. Om ze hierbij te helpen, werken we met de Pittige Plustorens. Deze torens bevatten uitdagende projecten voor de leerlingen. De leerlingen ervaren dat ze andere strategieën aan moeten wenden dan ze gewend zijn om tot een goed eindproduct te komen. Hierbij is het proces wat hier aan vooraf gaat erg belangrijk.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In de plusklas wordt gebruik gemaakt van het boek: ’Hoogbegaafd, nou en?’ met bijbehorende werkboeken. In dit boek wordt uitgelegd wat het inhoudt om hoogbegaafd te zijn en tegen welke problemen kinderen aan kunnen lopen. Specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: je 'anders' of eenzaam voelen, onderpresteren, verveling op school, pesten, aanpassen, leerstijlen. Het boek laat zien hoe deze problemen kunnen ontstaan en reikt volop manieren aan om daar mee om te gaan. Het boek is speciaal geschreven voor kinderen

 

Dagindeling

Elke woensdagochtend komen de kinderen naar de plusklas. De plusklas op De Hofstee is omgedoopt tot: Brainpower!

De dagindeling van Brainpower! ziet er als volgt uit:

 

08.30-09.00       Inloop

09.00-09.30       Sociaal-emotionele ontwikkeling

09.30-10.30       Werkblok 1:

                        Werken met de pittige plustorens

10.30-10.45       Pauze

10.45-11.00       Voorlezen

                        Werkbespreking voor werkblok 2

11.00-12.00       Werkblok 2: Varia*

12.00-12.30       Bespreken taakkaart

                        Eventueel andere ondersteuning

                        Afronding

 

Bij het werkblok Varia kan er gewerkt worden met de Pittige Plus Torens, kan er een gerichte samenwerkingsopdracht gegeven worden, kan er gewerkt worden met spelletjes of is er plaats voor een uitgebreid kringgesprek. De keuze ligt hiervoor bij de leerkracht.