1. Home
  2. Onze school
  3. Plusklas
  4. Instroommomenten

Instroommomenten

 

Om de rust en de veiligheid in de groep te waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van 4 instroommomenten: na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie.

Opgemerkt dient te worden dat de diagnostiekfase enkele weken in beslag neemt vanwege het doortoetsen van de leerling.