1. Home
  2. Onze school
  3. Plusklas
  4. Handelingsplan

Handelingsplan

Elke leerling die in de plusklas geplaatst wordt krijgt een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan wordt opgesteld met behulp van het DHH-PO. Er wordt gekeken naar de problemen die ervaren worden op de 8 clusters uit de module diagnostiek. Daarnaast wordt met de leerling overlegd waar deze zelf graag aan wil werken. Samen met de leerling worden leerdoelen opgesteld. Deze leerdoelen komen elke woensdag aan bod en hebben soms ook een transfer naar de klassensituatie.