1. Home
  2. Onze school
  3. Plusklas
  4. Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Indien een leerling geplaatst wordt in de plusklas zijn er meerdere contactmomenten met ouders:

  1. Gesprek naar aanleiding van module diagnostiek, waarbij meteen het handelingsplan toegelicht/opgesteld wordt.
  2. Bij het eerste rapport vindt er een overleg plaats tussen de leerkracht van de plusklas en de groepsleerkracht.
  3. Bij het tweede rapport maken we een afspraak met ouders erbij, waarbij zowel klas als plusklas worden besproken.
  4. Bij het derde rapport vindt op aanvraag een gesprek met de leerkracht van de plusklas plaats, indien leerkracht of ouder dit wenselijk vinden.