1. Home
  2. Onze school
  3. Plusklas

Plusklas

Voor een enkele begaafde leerling is plaatsing in de regionale plusklas (vanaf groep 5) een betere aanvullende aanpassing. De leerlingen, die eventueel op sociaal emotioneel gebied belemmerd worden door hun begaafdheid, worden na een zorgvuldig doorlopen signaleringstraject in de gelegenheid gesteld één dagdeel per week onderwijs te volgen in de plusklas. De plusklas heet Brainpower! Het onderwijs in deze groep wordt verzorgd door een deskundige.