1. Home
  2. Onze school
  3. Ondersteuning
  4. Topspel en Topwerk

Topspel en Topwerk

Voor verschillende leerlingen biedt het reguliere programma ondanks 'compacten’ en 'verrijken’ onvoldoende uitdaging. Voor de leerlingen van groep 1/2 is er Topspel, voor groep 3 t/m 8 hebben wij Topwerk. Topspel en Topwerk is een doorgaande leerlijn die bestemd is voor leerlingen met een hoog uitstroomperspectief. Door een zo vroeg mogelijke signalering en daaropvolgend een passend aanbod, biedt je deze leerlingen de mogelijkheid hun capaciteiten (beter) te benutten, betrokken te blijven en blijvend te prikkelen. Bij dit aanbod hoort een begeleiding voor het aanleren van specifieke vaardigheden. Topspel en Topwerk wordt zowel binnen als buiten de groep aangeboden. Er zijn experts (talentbegeleiders) op school aanwezig om dit vorm te geven, om zowel de leerlingen als de groepsleerkrachten hierbij te begeleiden. De groepsleerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om goed te signaleren, te begeleiden, te sturen en te ondersteunen.

 

Voor een enkele begaafde leerling is plaatsing in de regionale plusklas (vanaf groep 5) een betere aanvullende aanpassing. De leerlingen, die eventueel op sociaal emotioneel gebied belemmerd worden door hun begaafdheid, worden na een zorgvuldig doorlopen signaleringstraject in de gelegenheid gesteld één dagdeel per week onderwijs te volgen in de regionale bovenschoolse plusklas. Deze plusklas heet Brainpower! Het onderwijs in deze groep wordt verzorgd door een deskundige.