1. Home
  2. Onze school
  3. Ondersteuning
  4. Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Een kind ontwikkelt zich van nature. Het onderwijs op onze school stimuleert dit proces en biedt kinderen mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken wij in iedere groep verschillende methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn objectiever dan de methode gebonden toetsen. De toetsresultaten, die worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, geven veel informatie over de vorderingen van een kind. Daarnaast volgt de leerkracht elke dag de ontwikkelingen van de kinderen in de klas door goed te signaleren en te observeren.