1. Home
  2. Onze school
  3. Ondersteuning
  4. Groepsplan

Groepsplan

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen op onze school veel aandacht. De wijze waarop deze begeleiding wordt gerealiseerd wordt vastgelegd in een groepsplan. Deze extra begeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas door de groepsleerkracht verzorgd. Als een leerling extra begeleiding buiten de groep krijgt, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider (IB-er). Deze extra hulp moet worden gezien als een extra steuntje in de rug om te zorgen dat de kinderen het programma in de klas weer goed kunnen volgen.