1. Home
  2. Onze school
  3. Ondersteuning
  4. Externe ondersteuningsteam

Externe ondersteuningsteam

In het geval dat de geboden hulp ontoereikend blijkt te zijn, zal het kind in het extern ondersteuningsteam worden besproken. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleiders, de directeur en een extern deskundige (orthopedagoog). Ook de ouders van het kind kunnen voor het overleg worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg wordt bekeken of specifieke hulp geboden moet en kan worden.