1. Home
  2. Onze school
  3. Ondersteuning
  4. Dyslexie

Dyslexie

Een bijzondere en complexe vorm van een onderwijszorgbehoefte is dyslexie. Om uiterste zorgvuldigheid toe te kunnen passen, gebruiken wij het Dyslexieprotocol. In dit protocol is vastgelegd op welke wijze leerlingen met spelling- en leesproblemen worden geholpen. Hierbij wordt gelet op optimale begeleiding door leerkrachten en IB’ers, maar ook op praktische dingen zoals: vergrote versies van de toetsen, meer tijd bij toetsen, soms mondelinge toetsen, incidenteel een andere beoordeling van schriftelijk werk. In bepaalde gevallen zijn extra zorgtrajecten of -middelen inbegrepen in uw ziektekostenverzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

De Hofstee biedt leerlingen met ernstige dyslexie ondersteuning middels het computerprogramma Sprint. Deze leerlingen mogen bovendien werken met een laptop.