1. Home
  2. Onze school
  3. Missie & visie
  4. Werkwijze

Werkwijze

De werkwijze is gericht op ons hoger doel (missie) en gewaagd doel. Daarbij verliezen wij nooit onze kernwaarden en -kwaliteiten uit het oog. Zij bepalen gezamenlijk de keuzes die wij maken. Wij willen dit bereiken door:

 

  • het bieden van een veilige, aangename en sfeervolle omgeving voor kinderen, ouders en teamleden;
  • een gedifferentieerd onderwijsaanbod en gedifferentieerde didactische werkvormen  
  • een gedifferentieerde schoolorganisatie, waardoor er veel plaatsings- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor kinderen, met hun variëteit aan verschillen;
  • gebruik te maken van zelfstandig werken (taakkaart) en een gedifferentieerd instructiemodel.
  • de zorg voor leerlingen te bewaken op basis van het Schoolspecifiek Ondersteuningsplan.