1. Home
  2. Onze school
  3. Methodes
  4. Taal

Taal

Het taal- en leesonderwijs, in al zijn vormen, levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.

Het aanvankelijk lezen en taal wordt in groep 3 aangeboden middels de nieuwste versie van de methode “Veilig Leren Lezen”. In de groepen 4 tot en met 8 wordt de methode “Station Zuid” gebruikt. Deze methode besteedt aandacht aan alle facetten van het taalonderwijs.

Daarnaast gebruiken wij voor begrijpend lezen in de leerjaren 4 tot en met 8 de methode “Leeslink”. Deze digitale methode gaat uit van actuele thema's.

Het taalonderwijs wordt in de groepen 7 en 8 uitgebreid met Engels. Kinderen groeien op in een internationale gemeenschap. Kennis van de Engelse taal biedt hen de mogelijkheid te communiceren met mensen uit die gemeenschap.