1. Home
 2. Onze school
 3. Methodes
 4. Sociaal gedrag

Sociaal gedrag

Sociaal gedrag van de leerlingen vinden wij heel belangrijk. De leerkracht speelt hierin een actieve, sturende rol. Hij/ zij creëert een “warm” klimaat in de groep, waarin leerlingen zich veilig voelen en waarin sociaal gedrag past. Ook is er aandacht voor andere culturen. Om dit te bevorderen maken wij gebruik van de Kanjerlessen. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor hebben de leerkrachten van RKBS De Hofstee een opleiding gevolgd. De Kanjermethode gaat uit van zes basisafspraken:

 

 • We helpen elkaar;
 • We vertrouwen elkaar;
 • Niemand lacht uit;
 • Niemand speelt de baas;
 • Niemand doet zielig;
 • We respecteren onszelf en anderen.

 

Uitleg van de Kanjerpetten en de Kanjerdieren die in de groepen ½ gebruikt worden

Kleur pet / dier

 

kracht

valkuil

Gele pet / konijn

 • Bescheiden
 • Wacht op zijn beurt
 • Zacht aardig

 

 • Faalangstig
 • Erg stil
 • Neemt weinig initiatief
 • Zielig (slachtofferrol)

 

Rode pet / aapje

 • Spontaan
 • Enthousiast
 • Grappig / humor
 • Erg onzeker en laat vaak compensatiegedrag zien, vooral in groepsverband.
 • Meeloopgedrag (plagen / pesten /uitdagen)
 • Uitlachen / negatief stoer gedrag
 • Vaak soc. onhandig
 • Doet veel dingen impulsief en niet bewust.

 

Zwarte pet /  pestvogel

 • Sterke leider
 • Nemen initiatief als iedereen afhaakt.
 • Heeft durf
 • Heeft een eigen wil
 • Samen met hem / haar kun je op iets bouwen

 

 • Komt vaak alleen te staan
 • Speelt de baas
 • Gaan te ver, gaat over grenzen
 • Doet dingen expres
 • Houdt geen rekening met anderen
 • Verstoort de rust en sfeer

 

 

Witte pet / tijger

 • Voorbeeldgedrag
 • Is te vertrouwen
 • Behulpzaam
 • Wacht op zijn beurt
 • Stuurt aan zonder de baas te spelen
 • Werkt samen
 • Stelt zich sociaal positief op
 • Kijkt kritisch naar zijn eigen handelen.

 

 


Wij benoemen het gedrag van de leerlingen met behulp van de petten. Ook het gedrag wat we verwachten omschrijven wij middels de witte pet (voorbeeldgedrag).  Door het concreet noemen van het pettengedrag wordt het kind bewust van zijn eigen gedrag en zijn handelen.

Wij willen U gedurende dit schooljaar tips geven zodat u meer op de hoogte bent van deze methode en indien gewenst er thuis over kunt praten. Iedere maand zal er een Kanjertip in de nieuwsbrief vermeld worden.