1. Home
  2. Onze school
  3. Methodes
  4. Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde

De rekenvoorwaarden worden bij de kinderen in de leerjaren 1 en 2 aangeboden met behulp van de methode “Met Sprongen Vooruit”.

We gebruiken in de leerjaren 3 t/m 8 de rekenmethode: “Wereld in Getallen”. Aan de hand van herkenbare situaties brengen wij leer- en denkprocessen op gang. De kinderen worden gestimuleerd oplossingsstrategieën te ontwikkelen. Op deze wijze raken de kinderen vertrouwd met reken- en wiskundige oplossingsmethoden.