1. Home
  2. Onze school
  3. Methodes
  4. Godsdienstonderwijs

Godsdienstonderwijs

RKBS De Hofstee is een katholieke basisschool. Dit betekent dat wij streven naar menswording van kinderen vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij. Dit doen wij aan de hand allerhande op leeftijd aansluitende kinderbijbels en vieringen. Ter voorbereiding op de feestdagen staan de bekende Bijbelverhalen centraal. Verder staan bij alle lessen op De Hofstee waarden en normen centraal. Naast katholieke leerlingen zijn er ook leerlingen en ouders niet gelovig, anders gelovig en niet praktiserend. Wij beschouwen dit als een verrijking. Het op de hoogte zijn van elkaars opvattingen, normen en waarden levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij geven de kinderen ook op dit gebied kennis en ervaring mee, zodat zij later in hun volwassen leven in staat zijn voor zichzelf bepaalde keuzes te maken.