1. Home
  2. Onze school
  3. Het onderwijs op De Hofstee
  4. Groep 8

Groep 8

Onderwijsinhoudelijk is er een grote samenhang met groep 7. Het leerjaar, waarin de basisschoolperiode wordt afgesloten, is voor de kinderen een bijzonder jaar. Van grote waarde is de wijze waarop uw kind zich gedurende de basisschoolperiode heeft ontwikkeld. Er wordt dit jaar ook aandacht besteed aan de verdere voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. 

Het jaar wordt afgesloten met een onvergetelijk schoolkamp, een musical en een afscheidsavond.