1. Home
  2. Onze school
  3. Het onderwijs op De Hofstee
  4. Groep 7

Groep 7

Er wordt nu een steeds groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Het zelfstandig verwerken van de leerstof en het uitvoeren van taken en opdrachten wordt steeds belangrijker. Nieuw in dit leerjaar is Engels. Bij geschiedenis komt, net zoals in groep 5 en 6 de periode vanaf 3000 voor Christus t/m de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Tijdens de aardrijkskundelessen wordt er steeds een vergelijking gemaakt tussen verschijnselen “hier” en op andere plekken op aarde. Tijdens de biologielessen wordt vooral aandacht besteed aan gezond gedrag. Ook techniek speelt hierbij een belangrijke rol. Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, wordt in groep 7 een voortgang gemaakt met het regelmatig maken van huiswerk. In groep 7 vindt er een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs en het traject van advisering op de Hofstee.Ook nemen alle kinderen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.