1. Home
  2. Onze school
  3. Het onderwijs op De Hofstee
  4. Groep 4

Groep 4

Ook tijdens dit leerjaar wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van diverse basisvaardigheden voor rekenen (o.a. getallen en bewerkingen tot 100, tafels) en taal (technisch en begrijpend lezen, schrijven, zinsbouw). De kinderen maken kennis met de spellingregels en afspraken. In groep 4 wordt verder gewerkt met wereldverkenning, waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer.

Vanaf groep 4 starten we met huiswerk. Dit is voornamelijk voor het automatiseren bij rekenen (zoals tafels en klokkijken).

Het zelfstandig werken wordt dit jaar middels een eenvoudige taakkaart gerealiseerd.