1. Home
  2. Onze school
  3. Het onderwijs op De Hofstee

Het onderwijs op De Hofstee

Richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs is onze schoolvisie. Bij het aanbieden van de leerstof gaan wij uit van zogenaamde minimumdoelen; doelen die in principe voor elk kind haalbaar zijn. Daarnaast bieden wij kinderen de gelegenheid op hun eigen niveau te werken aan bepaalde herhalings- en/of verdiepingsstof. In de dagelijkse praktijk is dat terug te zien in alle groepen, onder andere door het gebruik van de zogenaamde instructietafels. Na een (korte) uitleg aan de groep kan een leerling zichzelf uitnodigen, of wordt door de leerkracht uitgenodigd om een lastig onderdeel nog eens gezamenlijk (in een kleiner groepje) te bekijken.