1. Home
  2. Informatie
  3. Tussen- en buitenschoolse opvang
  4. Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is een opvangvoorziening tussen thuis en school. Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, gedurende extra vrije dagen van school en in schoolvakanties terecht bij deze gezellige en huiselijke vorm van opvang. Door gebruik te maken van BSO kunnen ouders werk en/of studie combineren met schoolgaande kinderen. Onze kinderen maken gebruik van diverse kinderopvangorganisaties. Voor meer informatie dienen ouders zelf contact te leggen met deze organisaties.