1. Home
  2. Informatie
  3. Tussen- en buitenschoolse opvang

Tussen- en buitenschoolse opvang

Onze leerlingen kunnen tussen de middag op school overblijven.

 

Voor en na schooltijd kunnen onze leerlingen gebruikmaken van buitenschoolse opvang (BSO). Door gebruik te maken van BSO kunnen ouders werk en/of studie combineren met schoolgaande kinderen. Onze kinderen maken gebruik van diverse kinderopvangorganisaties. Voor meer informatie dienen ouders zelf contact te leggen met deze organisaties.