1. Home
  2. Informatie
  3. Privacy

Privacy

Informatiebeveiliging & Privacy

Op Kbs. De Hofstee wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

Digitale leermaterialen

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt Kbs. De Hofstee gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2018-2019 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

 

Vanaf 1-8-2018 krijgen alle leerlingen een nieuw, uniek iD voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve ContentKeten. Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. SKPOEL is voornemend om het ECK iD begin komend schooljaar te implementeren.

Administratie- & Leerlingvolgsysteem

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS en leerlingvolgsysteem ESIS, alsook CITO LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat Kbs. De Hofstee onderdeel uit maakt van SKPOEL, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de schooldirecteur.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.

Toestemming gebruik foto’s en video’s

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur. Via ons communicatiemiddel BasisOnline verstrekken wij een Toestemmingsverklaring voor gebruik van beeldmateriaal. Zoals aangegeven kan u te allen tijde uw toestemming voor specifieke zaken aanpassen waar nodig.

 

Als SKPOEL streven wij ernaar om binnen 1 jaar (na 25 mei 2018) alle zaken AVG-proof te maken en volgens de regels ingericht te hebben, waar er eigenlijk 2 jaar is gegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens voor de decentrale overheden.

 

SKPOEL werkt conform de Aanpak IB van Kennisnet (https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_po_en_vo). Zij zijn volgens een planning alle onderdelen van de aanpak IBP in orde aan het maken. De privacyverklaring is onderdeel van deze aanpak en zal op termijn door alle scholen binnen SKPOEL geplaatst worden op hun website.

 

Binnen SKPOEL is er een single point of access op het gebied van privacy. Alle vragen aan deze persoon kunnen gesteld worden via privacy@skpoel.net