1. Home
  2. Informatie
  3. Formulieren en documenten

Formulieren en documenten

Op deze bladzijde vindt u een lijst met documenten en formulieren. Door het aanklikken van het document wordt het PDF-bestand geopend.

 

Aanmeldformulier

 

Bijlage bij aanmeldformulier (Alleen invullen indien u een opleiding in het buitenland hebt gevolgd en de opleiding niet te vergelijken is met de eerder genoemde opleidingen behorend bij de 3 categorieën.)

 

Externe hulp tijdens schooltijd

 

Protocol leerlingenverdeling

 

Protocol leerlingenvervoer en -veiligheid

 

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

 

Hoofdluisprotocol

 

Mediaprotocol

 

Richtlijnen aanvragen extra verlof  

 

Aanvraagformulier vrij vanwege gewichtige omstandigheden (géén vakantie): gelieve een duidelijke onderbouwing toe te voegen; zonder onderbouwing kan de aanvraag helaas niet in behandeling genomen worden.

 

Aanvraag vakantie buiten schoolvakantie (extra vakantie: zie wetgeving/richtlijnen): gelieve een duidelijke onderbouwing toe te voegen; zonder onderbouwing kan de aanvraag helaas niet in behandeling genomen worden.

 

 

Adobe Reader mnemonic