1. Home
  2. Informatie
  3. Agenda

Agenda

Rapport groep 3 t/m 8

donderdag 1 december
Vandaag wordt het eerste rapport van dit schooljaar aan de kinderen van groep 3 tot en met 8 uitgereikt. Het rapport geeft u een beeld van de vorderingen van uw kind. Op donderdag 8 december en dinsdag 13 december vinden de tien-minuten-gesprekken voor groep 3 tot en met 7 plaats. De

Groep 1/2 vrij

vrijdag 2 december

Groep 1 t/m 8 vrij

dinsdag 6 december
Dinsdag 6 december is er voor het team een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Het thema van de studiedag is opbrengstgericht werken (lezen

10-minutengesprekken

donderdag 8 december
Tijdens het tien-minuten-gesprek bespreekt de leerkracht de vorderingen van uw kind met u. Wanneer blijkt dat er onvoldoende tijd is, zal een vervolgafspraak met u worden gemaakt. Alle ouders worden geacht aanwezig te zijn

Voorlopig advies groep 8

maandag 12 december

10-minutengesprekken

dinsdag 13 december

Voorlopig advies groep 8

donderdag 15 december

Kerstviering

woensdag 21 december
Woensdag 21 december is de jaarlijkse kerstviering. De kerstviering begint om 17.00 uur. In alle groepen vindt een kerstbuffet plaats. De hapjes voor het kerstbuffet kunnen woensdag 21 december vanaf 16.45 uur naar de groep van het kind worden gebracht. Schalen en dergelijke graag voorzien van naam

's Middags vrij

donderdag 22 december
Donderdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij. Aansluitend begint de kerstvakantie. Maandag 9 januari worden alle kinderen weer op school verwacht

Kerstvakantie

vrijdag 23 december - zondag 8 januari