1. Home
  2. Groepen
  3. Lesstof vakgebieden

Lesstof vakgebieden

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de inhoud van de vakken Rekenen, Taal, Spelling, Woordenschat en Begrijpend lezen. U kunt de inhoud van ons lesprogramma bekijken en downloaden.

 

(Rekenen en Engels worden later toegevoegd)

 

Klik hieronder voor de groep van uw kind:

 

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8